Ban Giám hiệu

 • Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại hoc
  • Điện thoại:
   0983653118
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Là cán bộ quản lý nhiều năm kinh nghiệm luôn chấp hành mọi đường lối chính sách pháp luật của nhà nước hết lòng phụ vụ nhân dân được phụ huynh tin yêu .. được cấp trên tín nhiệm và đặc biệt là được chị em tin tưởng và luôn coi chị là người chị đầu đàn 

   Chị có tấm lòng thiện mỹ tương thân tương ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là những trẻ em nghèo không nơi nương tựa. Chị  luôn là tấm gương sáng cho tập thể MN Hoa Mai học tập và noi theo..

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022.

       Để hỗ trợ Cha mẹ học sinh trong thời gian tuyển sinh năm học 2021 - 2022; trường mầm non Hoa Mai đã phân công Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trực tuyển sinh các ngày cụ thể. Có vấn đề gì còn vướng mắc, Cha mẹ học sinh có thể liên hệ trực tiếp với Cán bộ tuyển sinh để được tư vấn giúp đỡ. Nhà trường trân trọng cảm ơn!