MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁN BỘ GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN HOA MAI - CHUNG TAY ỦNG HỘ NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG TRONG CUỘC CHIẾN VỚI COVID - 19

HÌNH ẢNH ỦNG HỘ CÁC CHIẾN SỸ ÁO TRẮNG 

HÌNH ẢNH ỦNG HỘ CÁC CHIẾN SỸ ÁO TRẮNG