HƯỚNG DẪN PHHS ĐĂNG KÝ + TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN QUA HỆ THỐNG  TUYỂN SINH ĐẦU CẤP HÀ NỘI.

HƯỚNG DẪN PHHS ĐĂNG KÝ + TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN QUA HỆ THỐNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP HÀ NỘI.

Trường Mầm non Hoa Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai thông báo tuyển sinh học sinh 5 tuổi vào trường như sau:

- Năm học 2021- 2022, theo Kế hoạch số170/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, chỉ tiêu tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non Hoa Mai là 09 học sinh.

Những học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đang tạm trú tại Phường Tân Mai thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến như sau:

- Thời gian đăng ký: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non Hoa Mai từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021.

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHO TRẺ 5 TUỔI VÀO TRƯỜNG MẦM NON.

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN CHO TRẺ 5 TUỔI VÀO TRƯỜNG MẦM NON.

Trường Mầm non Hoa Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai thông báo tuyển sinh học sinh 5 tuổi vào trường như sau:

- Năm học 2021- 2022, theo Kế hoạch số170/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, chỉ tiêu tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non Hoa Mai là 09 học sinh.

Những học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đang tạm trú tại Phường Tân Mai thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến như sau:

- Thời gian đăng ký: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi vào trường mầm non Hoa Mai từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI, QUẬN HOÀNG MAI.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 CỦA TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI, QUẬN HOÀNG MAI.

Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ công văn số 833/UBND-GDDT  ngày 19 tháng 4 năm 2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày 13/5/2021, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã nhận được Công văn số 1633/SGDĐT-GDPT xin ý kiến điều chỉnh khung thời gian năm học 2020 - 2021 và thời điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Theo đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tại Công văn 1633/SGDĐT-GDPT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm học 2020 - 2021 cho các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5/2021.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022.

       Để hỗ trợ Cha mẹ học sinh trong thời gian tuyển sinh năm học 2021 - 2022; trường mầm non Hoa Mai đã phân công Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trực tuyển sinh các ngày cụ thể. Có vấn đề gì còn vướng mắc, Cha mẹ học sinh có thể liên hệ trực tiếp với Cán bộ tuyển sinh để được tư vấn giúp đỡ. Nhà trường trân trọng cảm ơn!