Công văn số 44/BCĐ-YT về việc Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Công văn số 44/BCĐ-YT về việc Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, sau 73 ngày không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, trong những ngày gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận các ca nhiễm có biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ, Anh, Nam Phi với tốc độ lây nhiễm rất nhanh.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022.

       Để hỗ trợ Cha mẹ học sinh trong thời gian tuyển sinh năm học 2021 - 2022; trường mầm non Hoa Mai đã phân công Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trực tuyển sinh các ngày cụ thể. Có vấn đề gì còn vướng mắc, Cha mẹ học sinh có thể liên hệ trực tiếp với Cán bộ tuyển sinh để được tư vấn giúp đỡ. Nhà trường trân trọng cảm ơn!