Ban hành quy định về phân cấp quản lí tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội
Văn bản liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Tháng 12 : 23